Crestwing klar til endnu en tørn: Tordenskiold stævner ud igen

Klik på billedet for at komme til Energy-Supply.dk og læs historien.

EUDP, Innovationsfonden og ELFORSK inviterer til informationsmøder

EUDP inviterer i fællesskab med Innovationsfonden og ELFORSK til informationsmøder d. 9. januar hos DTU i Lyngby og d. 14. januar hos Energi Danmark i Aarhus. Her præsenteres mulighederne for at få offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration. Der er også mulighed for bilateralt at drøfte ideer og projekter med programmerne.

Deltagelse i arrangementerne er gratis og tilmelding sker til Mads Lyngby Petersen på mlyp@ens.dk eller på tlf. 33 92 79 19. Der er ingen tilmeldingsfrist, men en øvre begrænsning på 50 deltagere. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. Læs mere informationsmøderne og deres dagsorden i de vedhæftede dokumenter.

Klik nedenfor og se programmet hvor du kan deltage.

Informationsmøde_9. januar 2020 i Lyngby

Informationsmøde, 14. januar 2020 i Aarhus

PULJE MED FOKUS PÅ DET MARITIME OMRÅDE

Er det her noget for jer? Klik på billedet og se om ikke det kan bruges!

FUD

Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på
energiområdet

 

Se mere via dette link.

”Fokus på områder med stort globalt potentiale. FUD-indsatsen bør fokusere på teknologiområder med stort potentiale for både vækst og realisering af energi- og klimapolitiske mål. Det vedrører p.t. vindenergi., solenergi, bioenergi, bølgeenergi, geotermi, energilagring og -konvertering, smart energy, fjernvarme, energieffektivitet og teknologier til optag og lagring/udnyttelse af CO2. Listen bør tages op til løbende revision.”

I rapporten beskrives bølgeenergi området med flg.:

”Bølgeenergi er en ung branche, der p.t. rummer en række teknologier og virksomheder, der befinder sig omkring TRL 5-7. Der er enighed om, at teknologien rummer et væsentligt potentiale. Men den etablerede industri og aktører på forsyningsområdet afventer dokumentation for, hvilke teknologier der virker, og om prisen på produktion af bølgeenergi kan bringes ned på et konkurrencedygtigt niveau. Både forskere og virksomheder på området giver udtryk for, at bølgeenergi ikke prioriteres lige så højt som tidligere, hvor fx ForskEL og Forsk-VE (de to programmer er i dag udfaset) ifølge informanterne prioriterede teknologiområdet i de to programmers bevillinger. Der er således inden for bølgeenergi især behov for en stillingtagen til, hvorvidt området fremadrettet skal være et satsningsområde i FUD-indsatsen. Området er erhvervsmæssigt domineret af en god håndfuld mindre iværksættervirksomheder. Hvis bølgeenergi skal udvikle sig til en dansk styrkeposition, er der især et behov for at bringe teknologierne videre fra TRL 6-7, hvor de skal demonstreres til havs. Dette er dyrt og omkostningsfuldt. Og de udgiftsdrivende poster er i langt højere grad udstyr end mandetimer, hvorfor fx egenfinansieringskrav under InnoBooster opleves som en udfordring af nogle virksomheder. Det er en væsentlig udfordring at få etableret testfaciliteter på havet. Både forskning (muligheder for at dokumentere teoretiske modeller empirisk) og teknologiudvikling kræver muligheder for at afprøve modeller og teknologier på havet i større skala. Denne infrastruktur findes ikke i Danmark, og derfor er det et vigtigt i overvejelserne om områdets fremtidige prioritering at kigge på, 1) hvorvidt der kan tilvejebringes midler til at etablere en sådan infrastruktur i Danmark, 2) hvilke typer af anlæg der er vigtige at have i Danmark, og hvor det er lige så relevant at gennemføre FUD-indsatsen på anlæg i andre lande.”

Udvikling af bølgekraft er ikke nogen enkeltstart

Se artiklen af Kim Nielsen på Energy-Supply.

Marinet2 4th. call er nu åbnet

Call number 4 for the MaRINET2 Transnational Access programme is now open until September 30! If you’re looking to test your offshore renewable device or component, you could get free access to one of dozens of facilities. More info: (link: http://www.marinet2.eumarinet2.eu #offshorerenewables #testing

Skal du have noget med? EUDP – Så er det muligt at søge….

Ansøgningsfristen er d. 6. september 2019 kl. 15.

Indkaldelse 2019-II

 

Se også EUDP’s hjemmeside:

Lad os satse på bølgeenergi

Af Ruth Bloom

Og rigtig godt skrevet:-)

Her link til artiklen.

 

Bølgeenergianlægget Tordenskiold skal optimeres efter fem måneders test på havet.

Videnskaben på besøg – Der er brug for din specialviden!

Kære medlem
Måske har du allerede set det i den mail der er sendt rundt! Men bare for at give det en ekstra chance sættes det også op her.
Forhåbentlig er der nogen gerne flere af jer der vil sprede budskabet.

I Astra – det nationale naturfagscenter (Astra.dk), vil vi meget gerne invitere dig/jer ud som oplægsholdere under Videnskaben på Besøg i forbindelse med Naturvidenskabsfestival 2019.
Videnskaben på Besøg er en formidlingsordning som har det vigtige formål at højne interessen for naturvidenskab, teknologi og sundhed blandt børn og unge på skoler og gymnasier landet over.
Netop i år er temaet ”Vandets Hemmeligheder” (læs evt. mere her) og der er derfor en spændende mulighed for også at formidle gode historier om arbejdet med at udvinde energi fra havets bølger.
Det er derfor vi rækker ud med invitationen her til dig/jer!
Hvordan fungerer det?
Der er tale om en meget populær formidlingsordning, som på sit 20. år løber af stablen i uge 39.
Som oplægsholder tilmelder du et (eller flere) oplæg; som skole- og gymnasielærere efterfølgende kan booke til et besøg i løbet af uge 39.
Timing: Tilmeld gerne et oplæg allerede inden 8. maj – da skolerne begynder at booke oplæg fra d. 16.maj. – Men tilmelding af nye oplæg er åben helt frem 1. august.
Du/I bestemmer selv:
  • i hvilket omfang du vil deltage (antal oplæg)
  • hvilket alderstrin, du vil holde foredrag for
  • hvilke regioner, du vil dække
Hvis du er leder af en afdeling, har studerende, ansatte el.lign., der beskæftiger sig med naturvidenskab eller teknologi, ser vi derudover også meget gerne, at du opfordrer dem til at tage ud på landets grundskoler og gymnasier og formidle deres unikke viden.
Vær opmærksom på at Videnskaben på Besøg er en frivillig ordning, dvs. det er udelukkende evt transportudgifter som dækkes. Der udbetales ikke noget honorar!
Læs mere på vedhæftede flyer, som også kan printes, eller orientér dig på https://naturvidenskabsfestival.dk/besøg
Oplæg tilmeldes på hjemmesiden via linket her: https://naturvidenskabsfestival.dk/tilmeldoplæg
Vi fortæller gerne mere eller afklarer eventuelle spørgsmål:
Skriv til os på vib@astra.dk eller ring til min kollega Nanna: +45 5118 1903.N
Mange venlige hilsener
Louise Torntoft

 

ViB 2019 mail

Dansk bølgekraft udvikles på et bredt teknologisk fundament

Af Kim Nielsen Formand for Partnerskabet for Bølgekraft og Hans A Pedersen, Projekt Director hos House of Energy.

Se artiklen på Energy-supply klik her.