Afprøvningsfaciliteter.

DanWEC der holder til i Hanstholm har to test steder.

I Hanstholm driver centret i Nordsøen områder hvor der

bølgebøjer af mærket Waverider.

Subbottom Survey Chart

I Nissum-Bredning driver DanWEC Nissum Bredning Test Station

(NBTS).

AAU6

FORCE Techology
Tel +45 72157805
att. Christian Schack
Head of Department
Bassiner:
Dybvandsslæbetank
Længde: 240 meter
Bredde: 12 meter
Vanddybde: 5,5 meter
Hastighed: Fra 0 til 10 m/s
Maksimal bølgehøjde: 0,9 meter
Nøjagtighed:+/- 0,2% af aktuel værdiLavvandsmanøvrebassin
Længde: 25 meter
Bredde: 8 meter
Variabel vanddybde: 0-0,8 meter
Maksimal hastighed: 2 m/s
Nøjagtighed: +/- 0,2% af aktuelværdi
DHI Dansk Hydraulisk Institut
Agerallé 5
2970 Hørsholm
Tel 45169200
att Jesper Fuchs,
Tel 45169424,
e-mail juf@dhigroup.com
Bassiner:
30x30x3m
35x25x0,8m
32x30x0,45m
30x30x0,75m
62x30x0,45m
Render:
35×5,5×0,8m
28×0,75×1,2mDer opkræves betaling pr. time plus et gebyr for opstart.
AAU Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
P.O. Box 159
9100 Ålborg
Tel 99409940
kontakt: Jens Peter Kofoed
(Bølgeanlægget ligger på:
Sohngaardsholmsvej 57)
Bassiner:
Dybtvandsbassin 18 m lang, 8,5 m bred og 1,2 m dyb
Rende 22 m lang, 1,2 m bred og 1,2 m dyb
Syddansk Universitet
Odense Teknikum
Niels Bohrs Allé 1
5000 Odense
Rende:
[Nærmere information mangler…]
Nordisk Folkecenter
Kammersgårdsvej 16
7760 Hurup
Henv. Ole Stein
Mail: os@folkecenter.dk
tel. 97956655Hent generel kontrakt.
Faciliteter:
Badebro ved Nissum Bredning.
[Se mere…]Der opkræves betaling pr. dag eller pr. mdr. afhængig af behov. Desuden opkræves forsikring mod skader på broen. Kontrakt vedr. brug af test stationen, og priser, kan rekvireres hos Folkecenteret.Husk, der kræves særskilt tilladelse fra kystdirektoratet, såfremt modellen ønskes opstillet uden konstant opsyn.
Poul la Cour Museet
Møllevej 21, Askov
6600 Vejen
Henv. Povl-Otto Nissen
Mail: pon@povlonis.dk.dk
tel. 75423933 /// 51260117Åbent hver onsdag fra kl. 10 til 16.
Ellers efter aftale.
For test af små modeller, når badekarret er blevet for småt 🙂
Bølgetank:
Længde: 3 m
Bredde: 0,8 m
Højde: 1 m for opspænding af modeller
Vanddybde: 0, 75 mBølgetanken anvendes i museet til undervisningsformål samt demonstration af småmodeller.
Der kan eksperimenteres med den oprindelige ‘Tusindben’ (nu Wave Star) og ‘Bølgerok/WaveSpinner’.

Hos nogle af ovenstående universiteter kan faciliteterne ‘lånes’ gratis uden for normal brugstid, såfremt opfinderen selv står for det praktiske.