Bølgekraft teknik

Der findes mange forskellige typer af bølgekraftmaskiner, som fungerer efter vidt forskellige principper. Der er udtaget mere end 1000 patenter på verdensplan.
Der er fordele og ulemper ved alle principper, men som regel afhænger det af bølge- og havmiljø hvilken type der egner sig bedst til et givent bølgemiljø. Nogen egner sig bedst til lavt vand, og står fast på bunden, mens andre systmer flyder, og derfor egner sig bedst til dybt vand. Derfor regner man i industrien med at mindst 2-3 forskellige principper på længere sigt vil ‘vinde kapløbet’ om at blive dominerende teknologi. På den måde adskiller bølgekraft området sig fra vindmølleområdet, hvor man stort set opererer ud fra eet fælles grundprincip.

Under Danske anlæg, kan du finde en kortfattet beskrivelse af de principper for bølgekraftanlæg, der arbejdes med her i Danmark. Langt de fleste anlæg har været bygget som modeller. Omtale af mange af bølgekraftmodellerne fra tidligere tider kan læses i KONCEPTKATALOGET.

Modeller kan testes ved afprøvningsfaciliteterne ved Nissum Bredning eller i et af de danske bølgebassiner.

På verdensplan findes der omkring 1.000 patenter på bølgekraftteknologi. Omkring 150 af dem kan ses [her.]men databasen opbygges løbende.