Resen Waves sætter første anlæg til salg

Se artiklen på Energy-supply.dk

Danskere skal udvikle 200 MW bølge- og vindprojekt i Irland

Floating Power Plant godt på vej i Irland

Wavepiston atter tilbage på DanWEC´s testsite ved Hanstholm.

Link til Tidal energy today

Wavepiston deployment at DanWEC

 

Positive trend fra Bølgebranchen på Energy Supply!

Exowave

Weptos

Wavepiston

Resen Waves

Linkene ovenfor leder dig ind på Energy-Supply´s hjemmeside. Der kan du få nyhedsbreve med jævne mellemrum.

MaRINET2 first call for transnational access throughout Europe will on the 10th of April!

Go to page click picture.

Notice webpage not open before 10th April.

Marinerg-i H2020 project was launched last week in Brussels

PRESS RELEASE

Click on picture!

House of Energy

KOM OG HØR MERE OM DIN VIRKSOMHEDS MULIGHEDER FOR EU-STØTTE TIL NYE INNOVATIVE PROJEKTER

Kunne det være noget nogen var interessert i.

Se mere her!

Partnerskabet er i luften med ny hjemmeside.

Siden er ikke helt oppe at køre endnu, men man kan se hvor det bærer hen:-)

Link

Wavepartnership

 

WEIB 2017 åben for tilmelding og program!

Følg dette link for at registrere dig og for program!

Indkaldelse til: Generalforsamling i Partnerskabet for Bølgekraft

Torsdag den 9. marts kl. 9.00 – 9.45.

Rambøll, Hannemanns Allé 53, Ørestaden

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning – året der gik samt fremtidige planer

4) Orientering af Strategifølgegrupper og planer for disse

5) Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for det sidst afsluttede regnskabsår

6) Forelæggelse til godkendelse af budget for indeværende regnskabsår inklusiv

kontingentfastsættelse

7) Indkomne forslag

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer *

9) Valg af to suppleanter

10) Valg af revisor

11) Eventuelt.

* På valg er: Kim Nielsen, Erik Friis-Madsen, Erik Skaarup og Per Resen Steenstrup. Der skal hertil

vælges nyt medlem i stedet for Henning Pilgaard. Kurt Due Rasmussen og Michael Henriksen er

suppleanter. Michael Henriksen er hertil revisor.

WEIB 2017 afholdes efterfølgende fra kl. 10.00 på samme adresse.