Generalforsamling d. 4-3-2020 Online

Der indkaldes hermed til Generalforsamling ons. d. 4 Marts 2020

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
Hvor skal vi holde årets træf, og hvornår?

Vedtægterne

På valg i år:

Valg af formand.


Bestyrelsesmedlemmer på valg.

Erik Skaarup – Modtager genvalg

Erik Friis-Madsen – Modtager genvalg

Ian Jordan – Modtager genvalg


Suppleanter  på valg.

Poul Otto Nissen

Kim Nielsen – Modtager genvalg

Frank Aavard stiller op til evt. ledige pladser.

Ruth redder verden!

En fantastisk historie om Henning Pilgaards ide Crestwing og en fantastisk kvinde Ruth Bloom.

Klik på billedet for at se filmen.

Indkaldelse af ansøgninger om støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP 2020-I

Bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger om støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning i tilknytning hertil. Ansøgningsfristen er fredag 6. marts 2020 kl. 15:00.

Du kan læse mere her: EUDP indkaldelse 2020-I

Indkaldelsen, ansøgningsmateriale og vejledning til ansøgning kan findes under ”Søg tilskud” længere nede på siden.

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID.

Bemærk, er der skal anvendes særskilte ansøgningsskemaer (bilag 1a og 1b), ved ansøgning om deltagelse i internationale samarbejder i IEA vedrørende hhv. deltagelse i Annex’er/Task’s og som delegate i Executive Committees.

Læs mere på https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp

Crestwing klar til endnu en tørn: Tordenskiold stævner ud igen

Klik på billedet for at komme til Energy-Supply.dk og læs historien.

EUDP, Innovationsfonden og ELFORSK inviterer til informationsmøder

EUDP inviterer i fællesskab med Innovationsfonden og ELFORSK til informationsmøder d. 9. januar hos DTU i Lyngby og d. 14. januar hos Energi Danmark i Aarhus. Her præsenteres mulighederne for at få offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration. Der er også mulighed for bilateralt at drøfte ideer og projekter med programmerne.

Deltagelse i arrangementerne er gratis og tilmelding sker til Mads Lyngby Petersen på mlyp@ens.dk eller på tlf. 33 92 79 19. Der er ingen tilmeldingsfrist, men en øvre begrænsning på 50 deltagere. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. Læs mere informationsmøderne og deres dagsorden i de vedhæftede dokumenter.

Klik nedenfor og se programmet hvor du kan deltage.

Informationsmøde_9. januar 2020 i Lyngby

Informationsmøde, 14. januar 2020 i Aarhus

PULJE MED FOKUS PÅ DET MARITIME OMRÅDE

Er det her noget for jer? Klik på billedet og se om ikke det kan bruges!

FUD

Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på
energiområdet

 

Se mere via dette link.

”Fokus på områder med stort globalt potentiale. FUD-indsatsen bør fokusere på teknologiområder med stort potentiale for både vækst og realisering af energi- og klimapolitiske mål. Det vedrører p.t. vindenergi., solenergi, bioenergi, bølgeenergi, geotermi, energilagring og -konvertering, smart energy, fjernvarme, energieffektivitet og teknologier til optag og lagring/udnyttelse af CO2. Listen bør tages op til løbende revision.”

I rapporten beskrives bølgeenergi området med flg.:

”Bølgeenergi er en ung branche, der p.t. rummer en række teknologier og virksomheder, der befinder sig omkring TRL 5-7. Der er enighed om, at teknologien rummer et væsentligt potentiale. Men den etablerede industri og aktører på forsyningsområdet afventer dokumentation for, hvilke teknologier der virker, og om prisen på produktion af bølgeenergi kan bringes ned på et konkurrencedygtigt niveau. Både forskere og virksomheder på området giver udtryk for, at bølgeenergi ikke prioriteres lige så højt som tidligere, hvor fx ForskEL og Forsk-VE (de to programmer er i dag udfaset) ifølge informanterne prioriterede teknologiområdet i de to programmers bevillinger. Der er således inden for bølgeenergi især behov for en stillingtagen til, hvorvidt området fremadrettet skal være et satsningsområde i FUD-indsatsen. Området er erhvervsmæssigt domineret af en god håndfuld mindre iværksættervirksomheder. Hvis bølgeenergi skal udvikle sig til en dansk styrkeposition, er der især et behov for at bringe teknologierne videre fra TRL 6-7, hvor de skal demonstreres til havs. Dette er dyrt og omkostningsfuldt. Og de udgiftsdrivende poster er i langt højere grad udstyr end mandetimer, hvorfor fx egenfinansieringskrav under InnoBooster opleves som en udfordring af nogle virksomheder. Det er en væsentlig udfordring at få etableret testfaciliteter på havet. Både forskning (muligheder for at dokumentere teoretiske modeller empirisk) og teknologiudvikling kræver muligheder for at afprøve modeller og teknologier på havet i større skala. Denne infrastruktur findes ikke i Danmark, og derfor er det et vigtigt i overvejelserne om områdets fremtidige prioritering at kigge på, 1) hvorvidt der kan tilvejebringes midler til at etablere en sådan infrastruktur i Danmark, 2) hvilke typer af anlæg der er vigtige at have i Danmark, og hvor det er lige så relevant at gennemføre FUD-indsatsen på anlæg i andre lande.”

Udvikling af bølgekraft er ikke nogen enkeltstart

Se artiklen af Kim Nielsen på Energy-Supply.

Marinet2 4th. call er nu åbnet

Call number 4 for the MaRINET2 Transnational Access programme is now open until September 30! If you’re looking to test your offshore renewable device or component, you could get free access to one of dozens of facilities. More info: (link: http://www.marinet2.eumarinet2.eu #offshorerenewables #testing

Skal du have noget med? EUDP – Så er det muligt at søge….

Ansøgningsfristen er d. 6. september 2019 kl. 15.

Indkaldelse 2019-II

 

Se også EUDP’s hjemmeside: