EUDPs og Green Labs DK efterår 2020

 

Der er ny indkaldelse for søgning til EUDPs og Green Labs DK, efteråret 2020.

Den økonomiske ramme for den næste ansøgningsrunde er 250 mio. kr. i den generelle pulje, hvor det som noget nyt er muligt at opnå støtte til testfaciliteter via Green Labs DK-ordningen. Ansøgningsfristen er den 4. september 2020 kl. 15:00. Yderligere detaljer fremgår af indkaldelsen.

Indkaldelsen og tilhørende dokumenter og bilag fremgår af EUDP’s hjemmeside:

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp

Tilsvarende dokumenter for Green Labs DK kan findes her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/green-labs-dk

 

EUDP_Indkaldelse_2020-II

 

Green_Labs_DK_Indkaldelse_2020-II

 

 

Folkecenter, Nissum Bredning Prøvestation for Bølgekraft og bølgekraftudstillingen

I denne – nok se men ikke røre tid -, er der godt nyt fra Nordisk Folkecenter. (Her håber vi jo på at kunne afholde vores årlige træf d. 19 sep. 2020)

Fra Jane Kruse på Nordisk Folkecenter har vi modtaget dette.

Til bølgekraft-kollegaer

Status:

Nissum Bredning Prøvestation for Bølgekraft og udstilling på Nordisk Folkecenter:

Vi er ved at tage broen helt ned.

Vi har forsøgt at rejse penge til at etablere en opgraderet bro, men uden held.

Jeg har nævnt over for nogle af jer, om vi skal lade Platformen stå.

Tilbagemeldingerne har været positive, så platformen bliver der.

På Folkecenter har vi opdateret bølgekraftudstillingen inde og ude, se vedhæftet billede inde fra bygningen.

Ved hver model er der opsat skilt med QR kode så man kan læse afprøvnings-rapport og video hvis den eksisterede.

Vi glæder os til at velkomme jer på et tidspunkt når vi må samles mere en 10 personer.

Generalforsamling d. 4-3-2020 Online

Der indkaldes hermed til Generalforsamling ons. d. 4 Marts 2020

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
Hvor skal vi holde årets træf, og hvornår?

Vedtægterne

På valg i år:

Valg af formand.


Bestyrelsesmedlemmer på valg.

Erik Skaarup – Modtager genvalg

Erik Friis-Madsen – Modtager genvalg

Ian Jordan – Modtager genvalg


Suppleanter  på valg.

Poul Otto Nissen

Kim Nielsen – Modtager genvalg

Frank Aavard stiller op til evt. ledige pladser.

Ruth redder verden!

En fantastisk historie om Henning Pilgaards ide Crestwing og en fantastisk kvinde Ruth Bloom.

Klik på billedet for at se filmen.

Indkaldelse af ansøgninger om støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP 2020-I

Bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger om støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning i tilknytning hertil. Ansøgningsfristen er fredag 6. marts 2020 kl. 15:00.

Du kan læse mere her: EUDP indkaldelse 2020-I

Indkaldelsen, ansøgningsmateriale og vejledning til ansøgning kan findes under ”Søg tilskud” længere nede på siden.

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID.

Bemærk, er der skal anvendes særskilte ansøgningsskemaer (bilag 1a og 1b), ved ansøgning om deltagelse i internationale samarbejder i IEA vedrørende hhv. deltagelse i Annex’er/Task’s og som delegate i Executive Committees.

Læs mere på https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp

Crestwing klar til endnu en tørn: Tordenskiold stævner ud igen

Klik på billedet for at komme til Energy-Supply.dk og læs historien.

EUDP, Innovationsfonden og ELFORSK inviterer til informationsmøder

EUDP inviterer i fællesskab med Innovationsfonden og ELFORSK til informationsmøder d. 9. januar hos DTU i Lyngby og d. 14. januar hos Energi Danmark i Aarhus. Her præsenteres mulighederne for at få offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration. Der er også mulighed for bilateralt at drøfte ideer og projekter med programmerne.

Deltagelse i arrangementerne er gratis og tilmelding sker til Mads Lyngby Petersen på mlyp@ens.dk eller på tlf. 33 92 79 19. Der er ingen tilmeldingsfrist, men en øvre begrænsning på 50 deltagere. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. Læs mere informationsmøderne og deres dagsorden i de vedhæftede dokumenter.

Klik nedenfor og se programmet hvor du kan deltage.

Informationsmøde_9. januar 2020 i Lyngby

Informationsmøde, 14. januar 2020 i Aarhus

PULJE MED FOKUS PÅ DET MARITIME OMRÅDE

Er det her noget for jer? Klik på billedet og se om ikke det kan bruges!

FUD

Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på
energiområdet

 

Se mere via dette link.

”Fokus på områder med stort globalt potentiale. FUD-indsatsen bør fokusere på teknologiområder med stort potentiale for både vækst og realisering af energi- og klimapolitiske mål. Det vedrører p.t. vindenergi., solenergi, bioenergi, bølgeenergi, geotermi, energilagring og -konvertering, smart energy, fjernvarme, energieffektivitet og teknologier til optag og lagring/udnyttelse af CO2. Listen bør tages op til løbende revision.”

I rapporten beskrives bølgeenergi området med flg.:

”Bølgeenergi er en ung branche, der p.t. rummer en række teknologier og virksomheder, der befinder sig omkring TRL 5-7. Der er enighed om, at teknologien rummer et væsentligt potentiale. Men den etablerede industri og aktører på forsyningsområdet afventer dokumentation for, hvilke teknologier der virker, og om prisen på produktion af bølgeenergi kan bringes ned på et konkurrencedygtigt niveau. Både forskere og virksomheder på området giver udtryk for, at bølgeenergi ikke prioriteres lige så højt som tidligere, hvor fx ForskEL og Forsk-VE (de to programmer er i dag udfaset) ifølge informanterne prioriterede teknologiområdet i de to programmers bevillinger. Der er således inden for bølgeenergi især behov for en stillingtagen til, hvorvidt området fremadrettet skal være et satsningsområde i FUD-indsatsen. Området er erhvervsmæssigt domineret af en god håndfuld mindre iværksættervirksomheder. Hvis bølgeenergi skal udvikle sig til en dansk styrkeposition, er der især et behov for at bringe teknologierne videre fra TRL 6-7, hvor de skal demonstreres til havs. Dette er dyrt og omkostningsfuldt. Og de udgiftsdrivende poster er i langt højere grad udstyr end mandetimer, hvorfor fx egenfinansieringskrav under InnoBooster opleves som en udfordring af nogle virksomheder. Det er en væsentlig udfordring at få etableret testfaciliteter på havet. Både forskning (muligheder for at dokumentere teoretiske modeller empirisk) og teknologiudvikling kræver muligheder for at afprøve modeller og teknologier på havet i større skala. Denne infrastruktur findes ikke i Danmark, og derfor er det et vigtigt i overvejelserne om områdets fremtidige prioritering at kigge på, 1) hvorvidt der kan tilvejebringes midler til at etablere en sådan infrastruktur i Danmark, 2) hvilke typer af anlæg der er vigtige at have i Danmark, og hvor det er lige så relevant at gennemføre FUD-indsatsen på anlæg i andre lande.”

Udvikling af bølgekraft er ikke nogen enkeltstart

Se artiklen af Kim Nielsen på Energy-Supply.