Generalforsamling Tirsdag d. 12-12-2017 kl. 15.30 – 16.30 via Skype.

generalforsamling

Bølgekraftforeningen inviterer hermed til Generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Kan også findes her på hjemmesiden.

1. Valg af dirigent, samt valg af referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

På valg i år:

Valg af formand.

Bestyrelsesmedlemmer på valg.
Erik Skaarup
Erik Friis-Madsen
Ian Jordan


Alle betalende medlemmer kan opstille til valg til bestyrelsen hvilket skal meddeles formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Har du noget du ønsker drøftet på Generalforsamlingen skal dette også meddeles formanden med samme frist.
Betalende medlemmer kan deltage via skype.
Find -Octomar- på Skype for at deltage hvis ikke du allerede har den på din liste.
Vær klar på skype 5 min. før mødet begynder.
På bestyrelsens vegne.
Reklamer

Bølgebranchen havde fortræde for Energipolitisk udvalg.

Gennem et oplæg fra bla. medlemmer i Bølgekraftforeningen er det lykkedes via Partnerskab for bølgekraft at udfærdige en skrivelse der er sendt til samtlige energiudvalgsformænd.

Herefter har 4 repræsentanter for branchen haft foretræde for Energipolitisk udvalg.

Skrivelsen vil kunne læses på www.wavepartnership.dk inden længe. Tag en tur over på siden og udforsk den, måske igen hvis du allerede har besøgt siden. Siden er blevet peppet op og den er faktisk blevet rigtig flot.

De 4 fra venstre Anders Køhler- Floating Power Plant, Michael Henriksen-Wavepiston, Per Resen- ResenWaves, Kim Nielsen- Partnerskabsformand.

 

En sang fra de varme lande.

Der er en positiv ændring i den måde der ses og tales om bølgebranchen på, og det luner mit hjerte. Forhåbentlig er det ikke varm luft det vi hører i debatten om Bølgekraft for tiden.

Testplatform- Plocan- Gran Canaria

Efter et besøg på Gran Canaria- nærmere Plocan nær Las Palmas, som er et testsite alá DanWEC, er det med stor fortrøstning at vende tilbage til det våde, kolde og forblæste Hanstholm. Hvorfor fortrøstelig? Jo, for det jeg så og hørte var en fantastisk masse gode historier om hvordan man i udlandet, og det var testcentre fra hele verden der var samlet, har formået at samle regionale, nationale og europæiske midler sammen til nogle overdådige test faciliteter, hvor jeg som stolt representant for DanWEC og Danmark- kunne fortælle om vores noget mere beskedne rammer, men hvor der dog til trods er udviklere der stædigt men sikker arbejder mod kommercialisering.

Tænk hvad vi kunne gøre hvis vi havde bare en smule af den politisk opbakning som jeg så andre landet giver bølgeenergi, nøjagtig som vi gjorde med vind. Et lille land som Danmark der har så stor viden om vind, kunne med  lidt handlekraft hos politikerne gøre den genistreg om igen, så det gentog sig inden for Bølgeenergi.

Teleskop tårn til vindmølle- Møllen kan samles i havn og bugseres til sitet og installeres uden brug af stor indstallationsskib. v/Plocan

Vi har ikke de gode vilkår inden for bølgeenergi som vi udviklede for vindmøllebranchen, men jeg er overbevist om at vi har de bedste projekter inden for bølgeenergi, og de danske er nået langt også sammenlignet med udlandet, og det til trods. Der hvor vi står nu er et lidt farligt sted. I fordoms tid var det samme senarie opstillet, hvor det blandt andet var UK og Danmark der var førende inden for vind, og af en eller anden besynderlig grund valgte det politiske UK ikke at støtte tilstrækkelig op om deres vindbranche, hvilket til dels gav os i Danmark muligheden for at trække fra, og som det er i dag, verdens førende inden for udvikling af vindenergi. Men hviler vi på laurbærne så bliver vi slået på stregen. Og det gælder også for vind.

Model af testplatform v/Plocan Platformen står på 30m vand- 1km fra land.

Lige nu har vi 4 danske anlæg der testes i danske farvande, heraf 2 i DanWEC regi. ResenWaves i Nissum-Bredning, Wavepiston i Hanstholm. Derudover 2 i indre dansk farvand. Crestwing ved Frederikshavn(kommer igen i vandet til foråret 2018), Weptos i Lillebælt. Derudover er der Floating Power Plant der har fået ordre og skal testes på sites i Wales og UK. Udenlandske udviklere har også være i DK for at teste, og der er til stadighed forespørgsler på testmuligheder hos os, både i Ålborg på AAU, og ved DanWEC. Vi har det bedste grundlag for igen at lede noget stort inden for vedvarende energi, og det eneste det kræver er national opbakning. Økonomisk nærmest intet, men dog kæmpe potentiale national økonomisk og klimamæssigt.

Altså allerede 1 dansk anlæg der testes i udlandet. Er det en vinder?? Og er det hvor skal produktionen af anlægget så foregå??

Mange teknologier er i tiden blevet dømt ude, heriblandt vindkraft for 40 år siden….men de tunger tier nok nu sku jeg tro. De samme slags tunger der møjsommeligt forsøger at dømme bølgekraft ude. De vil en dag tie, og være glemte for stedse.

Det jeg forsøger at sige er at vi ikke skal lade os tryne af de tomme tønder, de larmer jo mest, men de er og bliver tomme. Vi skal sørge for at de danske udviklere har de bedste vilkår i danmark, ellers vil de fortsætter deres udvikling i udlandet, og har man først slået rødder et sted så bliver man lang hen af vejen der for til evig tid at udvikle. Også her gælder “first to marked” princippet.

Siemens feks. med deres test og udvikling af møller…hvorfor? fordi danmark tilbyder de bedste muligheder for den del af forretningen til udviklerne, og det er mange forskellige nationer der kommer til DK for det inden for vind. Vi sætter jo ikke flest møller op længere her i landet, men vi er stadig det foretrukne land når nye teknologier skal udvikles. Kom forbi Østerild en dag så skal du se.

Kommer det så vidt, at nogle af de dygtige udviklere jeg personlig kender og samarbejder med, skulle føle at de må tage til udlandet for at færdiggøre deres udvikling og test, så har de min fulde forståelse, for de ved som jeg at bølgeenergi det bliver, og der hvor det er lettest at blive der tager man hen og bliver!

Læs selv mere om trenden i bølgeenergi her fra https://www.energy-supply.dk/

Wavepiston

ResenWaves

Crestwing

“Dødens dal”

Der sker utrolig meget lige nu i vores branche, som “Partier vil støtte bølgeenergi”

Se baggrunden og udtalelserne fra folken og videnskaben bag 2 af danmarks mest gennemtestede anlæg.

Wavepiston.

ResenWaves

Klik på et billed for at gå til udsendelsen.

Hvem kunne ikke ønske sig en rig onkel i “Amerika!

Link.

Nyt håb for Crestwing og Bølge Branchen som helhed:-)

Link til historien.

 

Nødråb fra bølgefirma: Vi forlader Danmark, hvis vi ikke får bedre vilkår

Billedlink.

 

Resen Waves sætter første anlæg til salg

Se artiklen på Energy-supply.dk

Danskere skal udvikle 200 MW bølge- og vindprojekt i Irland

Floating Power Plant godt på vej i Irland

Wavepiston atter tilbage på DanWEC´s testsite ved Hanstholm.

Link til Tidal energy today

Wavepiston deployment at DanWEC