Stort tillykke med Crestwings søsætning og navngivning af Tordenskjold!

Først kære Ruth vil jeg som formand for Bølgekraftforeningen beklage at jeg ikke havde mulighed for at kigge forbi til højtideligheden.

Når det er sagt vil jeg ønske jer al held og lykke med forsøget, og jeg er spændt på at hører mere om hvordan det kommer til at gå.

Her er et par link med optagelser af begivenheden.

TILLYKKE!

MaRINET2 launches programme of free courses on offshore renewables

MaRINET2 launches programme of free courses on offshore renewables
MaRINET2 has opened registrations for the first set of ten courses on offshore renewable energy to be delivered over the next three years.

The short, two-to-five days long, courses for industry and academic researchers in the offshore renewable energy sector are organized and lectured by MaRINET2 project partners, and will focus on three areas: wave, wind and tidal energy.

The topics covered include integrated tank testing, hydrodynamics of fixed and floating offshore wind turbine foundations, reliability and risk analysis of ORE technologies as well as test and verification processes from tanks to the sea.

The courses are aimed at early-stage researchers and postgraduate students, as well as industry and private sector participants. There is no registration fee, and travel & subsistence support is available to early-stage researchers and postgraduate students.

Information on programme, location and duration of the courses is available on the MaRINET2 website, which will be updated whenever there are new details.

http://www.marinet2.eu/training/shortcourses/

About MaRINET2

MaRINET2 is a €10.5m project funded by the European Commission’s Horizon 2020 programme, and coordinated by the MaREI (Marine and Renewable Energy Ireland) Centre in University College Cork. The project has been set up to accelerate the development of offshore renewable energy technologies by providing free-of-charge access to a network of 57 research facilities across Europe.

To date, it has awarded €2.4m in support to offshore renewable energy researchers over two competitive calls. A third call for applications will open on 1 November, 2018.

http://www.marinet2.eu

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 731084.

Så det lige op over sidste frist for ansøgning til første runde af EUDP.

Logo med link.

Klik

  • 380 mio. kr. til EUDP’s generelle formål. Første runde har ansøgningsfrist 2. marts 2018 kl. 15. Anden runde forventes at have frist 14. september 2018
  • 8,0 mio. kr. til EUDP særpulje vedr. energieffektiv transport med ansøgningsfrist 2. marts 2018 kl. 15.00
  • 9,8 mio. kr. til EUDP særpulje om forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas med ansøgningsfrist 2. marts 2018 kl. 15.

Nyhedsbrev fra Marinerg-i

Hvis du er interesseret i at være på denne liste og modtage opdateringer om hvad der sker i programmet kan du tilmelde dig deres nyhedsbrev her.

marinerg-i-logo-colour-stacked

2nd MaRINET2 call for applications is now open

The 2nd MaRINET2 call for applications is now open. Check out what facilities are eligible for support, and see if you could fund your offshore renewables tech testing through MaRINET2
http://www.marinet2.eu/facilities/

Er der mon nogen der trænger:-)

EUDP skal i år uddele 400 mio. kr. Det beløb øges frem til 2020 til mindst 500 mio. kr.

Link til EnergySupply.dk

Godt Nytår med Ocean Energy

Ocean Energy: Governance Challenges for Wave and Tidal Stream Technologies (Hardback) book cover

Governance Challenges for Wave and Tidal Stream Technologies

Har lovet en af mine gode bekendtskaber at lave lidt pr. for denne bog.

Så er der lidt til en sen, eller tidlig Julegave.

Der arbejdes lidt i kulissen på at lave et forårs arrangement. Men det vil I hører nærmerer om når der er lidt mere kød på:-)

Og selvfølgelig rigtig godt nytår til jer alle.

Generalforsamling Tirsdag d. 12-12-2017 kl. 15.30 – 16.30 via Skype.

generalforsamling

Bølgekraftforeningen inviterer hermed til Generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Kan også findes her på hjemmesiden.

1. Valg af dirigent, samt valg af referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

På valg i år:

Valg af formand.

Bestyrelsesmedlemmer på valg.
Erik Skaarup
Erik Friis-Madsen
Ian Jordan


Alle betalende medlemmer kan opstille til valg til bestyrelsen hvilket skal meddeles formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Har du noget du ønsker drøftet på Generalforsamlingen skal dette også meddeles formanden med samme frist.
Betalende medlemmer kan deltage via skype.
Find -Octomar- på Skype for at deltage hvis ikke du allerede har den på din liste.
Vær klar på skype 5 min. før mødet begynder.
På bestyrelsens vegne.

Bølgebranchen havde fortræde for Energipolitisk udvalg.

Gennem et oplæg fra bla. medlemmer i Bølgekraftforeningen er det lykkedes via Partnerskab for bølgekraft at udfærdige en skrivelse der er sendt til samtlige energiudvalgsformænd.

Herefter har 4 repræsentanter for branchen haft foretræde for Energipolitisk udvalg.

Skrivelsen vil kunne læses på www.wavepartnership.dk inden længe. Tag en tur over på siden og udforsk den, måske igen hvis du allerede har besøgt siden. Siden er blevet peppet op og den er faktisk blevet rigtig flot.

De 4 fra venstre Anders Køhler- Floating Power Plant, Michael Henriksen-Wavepiston, Per Resen- ResenWaves, Kim Nielsen- Partnerskabsformand.

 

En sang fra de varme lande.

Der er en positiv ændring i den måde der ses og tales om bølgebranchen på, og det luner mit hjerte. Forhåbentlig er det ikke varm luft det vi hører i debatten om Bølgekraft for tiden.

Testplatform- Plocan- Gran Canaria

Efter et besøg på Gran Canaria- nærmere Plocan nær Las Palmas, som er et testsite alá DanWEC, er det med stor fortrøstning at vende tilbage til det våde, kolde og forblæste Hanstholm. Hvorfor fortrøstelig? Jo, for det jeg så og hørte var en fantastisk masse gode historier om hvordan man i udlandet, og det var testcentre fra hele verden der var samlet, har formået at samle regionale, nationale og europæiske midler sammen til nogle overdådige test faciliteter, hvor jeg som stolt representant for DanWEC og Danmark- kunne fortælle om vores noget mere beskedne rammer, men hvor der dog til trods er udviklere der stædigt men sikker arbejder mod kommercialisering.

Tænk hvad vi kunne gøre hvis vi havde bare en smule af den politisk opbakning som jeg så andre landet giver bølgeenergi, nøjagtig som vi gjorde med vind. Et lille land som Danmark der har så stor viden om vind, kunne med  lidt handlekraft hos politikerne gøre den genistreg om igen, så det gentog sig inden for Bølgeenergi.

Teleskop tårn til vindmølle- Møllen kan samles i havn og bugseres til sitet og installeres uden brug af stor indstallationsskib. v/Plocan

Vi har ikke de gode vilkår inden for bølgeenergi som vi udviklede for vindmøllebranchen, men jeg er overbevist om at vi har de bedste projekter inden for bølgeenergi, og de danske er nået langt også sammenlignet med udlandet, og det til trods. Der hvor vi står nu er et lidt farligt sted. I fordoms tid var det samme senarie opstillet, hvor det blandt andet var UK og Danmark der var førende inden for vind, og af en eller anden besynderlig grund valgte det politiske UK ikke at støtte tilstrækkelig op om deres vindbranche, hvilket til dels gav os i Danmark muligheden for at trække fra, og som det er i dag, verdens førende inden for udvikling af vindenergi. Men hviler vi på laurbærne så bliver vi slået på stregen. Og det gælder også for vind.

Model af testplatform v/Plocan Platformen står på 30m vand- 1km fra land.

Lige nu har vi 4 danske anlæg der testes i danske farvande, heraf 2 i DanWEC regi. ResenWaves i Nissum-Bredning, Wavepiston i Hanstholm. Derudover 2 i indre dansk farvand. Crestwing ved Frederikshavn(kommer igen i vandet til foråret 2018), Weptos i Lillebælt. Derudover er der Floating Power Plant der har fået ordre og skal testes på sites i Wales og UK. Udenlandske udviklere har også være i DK for at teste, og der er til stadighed forespørgsler på testmuligheder hos os, både i Ålborg på AAU, og ved DanWEC. Vi har det bedste grundlag for igen at lede noget stort inden for vedvarende energi, og det eneste det kræver er national opbakning. Økonomisk nærmest intet, men dog kæmpe potentiale national økonomisk og klimamæssigt.

Altså allerede 1 dansk anlæg der testes i udlandet. Er det en vinder?? Og er det hvor skal produktionen af anlægget så foregå??

Mange teknologier er i tiden blevet dømt ude, heriblandt vindkraft for 40 år siden….men de tunger tier nok nu sku jeg tro. De samme slags tunger der møjsommeligt forsøger at dømme bølgekraft ude. De vil en dag tie, og være glemte for stedse.

Det jeg forsøger at sige er at vi ikke skal lade os tryne af de tomme tønder, de larmer jo mest, men de er og bliver tomme. Vi skal sørge for at de danske udviklere har de bedste vilkår i danmark, ellers vil de fortsætter deres udvikling i udlandet, og har man først slået rødder et sted så bliver man lang hen af vejen der for til evig tid at udvikle. Også her gælder “first to marked” princippet.

Siemens feks. med deres test og udvikling af møller…hvorfor? fordi danmark tilbyder de bedste muligheder for den del af forretningen til udviklerne, og det er mange forskellige nationer der kommer til DK for det inden for vind. Vi sætter jo ikke flest møller op længere her i landet, men vi er stadig det foretrukne land når nye teknologier skal udvikles. Kom forbi Østerild en dag så skal du se.

Kommer det så vidt, at nogle af de dygtige udviklere jeg personlig kender og samarbejder med, skulle føle at de må tage til udlandet for at færdiggøre deres udvikling og test, så har de min fulde forståelse, for de ved som jeg at bølgeenergi det bliver, og der hvor det er lettest at blive der tager man hen og bliver!

Læs selv mere om trenden i bølgeenergi her fra https://www.energy-supply.dk/

Wavepiston

ResenWaves

Crestwing

“Dødens dal”