Finansloven bakker naturligvis op om Nordic Folkecenter for Renewable Energy – Ydby/Thy

Vores alles Nordisk Folkecenter er på finansloven i 3 år med 3 millioner pr. år.

Det kan du læse om i pressemeddelelsen fra FC der er linker til her.

Hvorfor har det betydning for os i bølgebranchen? Jo, der er kort og godt fordi det er det eneste sted i verden du kan komme ind fra gaden og teste bølgekraft i modeller i skala småt til noget der ligner 1:10. Det gør at du kan blive klogere på de ideer du går med. Du kan gøre det uden et kæmpe budget men det kan være uvurderligt meget værd for dit projektet på sigt.

Der er flere muligheder i FC regi for at teste bølgekraft. Den mest synlige er testplatformen i Nissum-Bredning, der er benyttet af et sted mellem 40-60 udviklere gennem årene fra år 2000 til nu. Derudover er der på selve FC flere bølgetanke hvoraf den største er et rundt bassing med en diameter på hele 6,5m og en dybde på op til ca. 1.6m. samt et mindre akvarie til modeltest af helt små modeller.

Testmulighederne bruges både af de studerende på FC samt af iværksættere og virksomheder.

Har du ideer inden for bølgekraft er du altid velkommen til at kontakte FC. www.folkecenter.dk eller en fra bølgekraftforeningen så leder vi dig i den rigtige retning.

Herunder lidt billeder der viser dine muligheder på FC som udvikler af bølgekraft.

FPP – World’s First Multi-Megawatt Wind and Wave Hybrid Finds Home in the Atlantic

Læs med her:

Generalforsamling d. 15 nov. 2021 Online

Opdatering omkring generalforsamlingen dato flytning.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling ons. d. 15 nov. 2021 kl. 20.00 – 21.00

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
Hvor skal vi holde årets træf, og hvornår?

Vedtægterne

På valg i år:

Valg af formand.

Bestyrelsesmedlemmer på valg.

Niels Arpe Hansen – Modtager genvalg

Øjvind Boltz – Modtager genvalg

Frank Aavard – Modtager  genvalg


Suppleanter  på valg.

Michael Mølhede – Modtager genvalg

Kim Nielsen – Modtager genvalg.


Poul la Cour Museets 20 års jubilæum

Det er måske noget for dig.

https://www.visitvejen.dk/visitvejen/planlaeg-din-tur/poul-la-cour-museets-20-aars-jubilaeum-gdk1127119

Poul la Cour Museet, Askov

EUDP

Indkaldelse af ansøgninger om støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP 2021-II

https://eudp.dk/indkaldelse-ansoegninger-om-stoette-fra-energiteknologiske-udviklings-demonstrationsprogram-eudp

Farvel Preben Maegaard- Tak for alt du var.

https://www.folkecenter.eu/DK/index_dk.html

Wavepiston – Skaber bølgeenergi med 70 millioner i ryggen.

Klik på billedet og hør hele historien på Iværksætterhistorier.dk, fra vores fantastiske ambassadør Michael Henriksen- Wavepiston.

Energiøen i Nordsøen og bølgeenergi

undefined

Læs mere på Energy-Supply.

EUDP og GLDK indkaldelse 2021-I

Skal du have noget med?

Den økonomiske ramme for den næste ansøgningsrunde er 250 mio. kr. i den generelle pulje, hvor det også er muligt at opnå støtte til testfaciliteter via Green Labs DK-ordningen. Derudover udbyder EUDP en særpulje med fokus på Power-to-X på 16,5 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 5. marts 2021 kl. 15:00. Yderligere detaljer fremgår af indkaldelsen.

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til videndeling gennem projekter i regi af Det Internationale Energiagentur (IEA). I 2021 vil der være flere ansøgningsfrister for at lette adgangen til IEA-projekter for ansøgere fra Danmark. De første to ansøgningsfrister for IEA ansøgninger er kl 15:00 den 29. januar 2021 og den 5. marts 2021.

Del gerne med hvem du mener det har relevans.

Indkaldelsen og tilhørende dokumenter og bilag fremgår af EUDP’s hjemmeside

Tilsvarende dokumenter for Green Labs DK kan findes her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/green-labs-dk

Følg Wavepiston i flere online-medier

Dansk bølgekoncept får 500.000 euro til yderligere test

https://www.linkedin.com/company/wavepiston/