WEIB 2017 åben for tilmelding og program!

Følg dette link for at registrere dig og for program!

Reklamer

Indkaldelse til: Generalforsamling i Partnerskabet for Bølgekraft

Torsdag den 9. marts kl. 9.00 – 9.45.

Rambøll, Hannemanns Allé 53, Ørestaden

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning – året der gik samt fremtidige planer

4) Orientering af Strategifølgegrupper og planer for disse

5) Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for det sidst afsluttede regnskabsår

6) Forelæggelse til godkendelse af budget for indeværende regnskabsår inklusiv

kontingentfastsættelse

7) Indkomne forslag

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer *

9) Valg af to suppleanter

10) Valg af revisor

11) Eventuelt.

* På valg er: Kim Nielsen, Erik Friis-Madsen, Erik Skaarup og Per Resen Steenstrup. Der skal hertil

vælges nyt medlem i stedet for Henning Pilgaard. Kurt Due Rasmussen og Michael Henriksen er

suppleanter. Michael Henriksen er hertil revisor.

WEIB 2017 afholdes efterfølgende fra kl. 10.00 på samme adresse.

WEIB 2017 – Ramboll Københanvn

weib_header1

Så er det snart tid til WEIB 2017.

Husk at gøre plads i kalenderen:-)

Hvornår.

WEIB 2017 foregår d. 9 Marts kl. 10:00 – 16:3o

Sted.

Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 Copenhagen

Tilmelding er muligt inden længe. (Vi følger op!)

Se det foreløbige program her.

Afregningspriser!

 

Bestyrelsen for Bølgekraftforeningen holder d. 25 januar 2017 kl. 15.30 SKYPE møde.

Mødet omhandler vores forslag til afregningspriser for bølgekraftanlæg. Møde skal også handle om hvordan vi med en fælles stemme kan komme med et præsentabelt og ”spiseligt”oplæg til de kære folkevalgte. Vi skal lave et oplæg så de respektive energiformænd er klædt på, så de kan tage vores forslag med i deres overvejelser og forhandlinger. Bølgekraftbranche skal ligestilles med andre vedvarende energiformer og noget bedre i opstartsfasen med en forhøjet men afgrænset store kWh betalinger.

Skulle der være nogen derude der har gode forlag til dette emne så er I velkommen til at sende det til en fra bestyrelsen inden mødet.

vlcsnap-2010-10-06-23h03m52s63

Danish researchers publish free wave energy handbook

Researchers from the Aalborg University in Denmark have produced an open access handbook for ocean wave energy which covers both economical and technical topics related to wave energy utilization.

Go to Tidalenergytoday.com for download.

danish-researchers-publish-free-wave-energy-handbook-1024x682-1

Illustration/Oyster wave energy device (Photo: Aquamarine Power)

Renewable Energy Needs Storage!

Conference: 12 December 2016 – Nordisk Folkecenter

Renewable energies are the best solution for the future, but they have a problem in continuity: due to their nature, they tend to fluctuate, meaning that storage systems are vital for the renewable energy transition. This conference will analyse both the different solutions available on the market and the future ones. International experts will present their findings and discuss which solution will be the best for the society.

Program

Register now!

Fraunhofer Tests a New Underwater Energy Storage Concept

Fraunhofer Tests a New Underwater Energy Storage Concept Click on picture to see the idea.

Hvad bliver det til med bølgeenergi?

Læs den artiklen- klik på billed eller link!

2n80rv33ohwfc0ib_300_163

http://videnskab.dk/teknologi-innovation/hvad-bliver-det-til-med-boelgeenergi

Et nyt år står for!

Kære Bølgefolk og andre interesserede

Efter vores nyligt overstået årlige generalforsamling kan vi konstateres en medlemsfregang på + 4. Det må siges at være ret godt taget i betragtning den forholdsvis svære tid bølgekraft er i generelt. (I skrivende stund måske+5) Husk når du melder dig ind i foreningen at foretage en bankoverførsel og udfylde formularen på meld dig ind siden. Dit navn er vigtigt begge steder:-)

Vi fik valgt et nyt bestyrelsesmedlem i Øjvind Boltz. Og genvalgt blev Niels Arpe Hansen og Povl-Otto Nissen. Revisoren blev også genvalgt. Undertegnede blev også genvalgt som formand, og tak for det:-)

Et nyt medlem bliver filmet på Havnen i Hanstholm af Tv-midtvest. (Wavepiston)

Når jeg lige før skrev- svære tider- tænker jeg naturligvis på det politiske klima og de støtteordninger der er for udvikling og afprøvning af bølgekraftanlæg i danmark.

Måske er der med den nyligt indgået regeringskonstellation noget der kan tyde på at specielt Konservative vil lægge vægt på vedvarende energi. Vi vil holde dem op på deres borgerlige grønne profil og håbe på det bedste. (Det ser godt nok ikke ud til at der er handling bag de fine ord altså = finansiering)

Vi er meget interesseret i at modtage donationer sponsorater eller medlemmer der kan bidrage til det vi er sat i verden for, nemlig at støtte udviklerne i deres/jeres vej fra ide til kommercielle anlæg. Vi har naturligvis også en forpligtigelse for at udbrede kendskabet til selve sektoren, og som det er nu er det alle mands opgave at gøre det i overensstemmelse med de aftaler og retningslinjer som vi indgår med hinanden. Jeg nævnte det ved generalforsamlinge, og gør det igen. Det er i denne online verden, vigtigt at man linker til hinanden og det man tror på. Det har betydning for hvor ofte befolkningen møder os online.

Vi fik også planlagt at afholde et møde snarest i januar hvor vi vil diskutere hvordan vi kan gøre politikerne opmærksom på at vi eksisterer, og at en forhøjet netafregning kan være et vigtig instrument der kan bruges for at støtte op om det vi laver. Hvis vi som land vil noget med bølgeenergi skal vi meget hurtigt have nogle bedre vilkår at arbejde under, ellers risikerer vi at test og senere udvikling og produktion af anlæg, forsvinder til udlandet og vi mister viden og gode arbejdspladser, nøjagtig som dem vi har i vindmølleindustrien.

Er det for sent? Det håber jeg inderligt ikke, men ser vi eks. Posidon/Floating Powerplant så er de rykket direkte fra Lolland til Wales og Skotland. Og hvem ved om det er hele deres forretning der dermed er ude af landet som før antydet. Ja så måske er det allerede igang.

20161129_124814

Møde i partnerskab for bølgekraft Nov. 2016 AAU Aalborg

Mit brænden ønske er at vi i Dansk sammenhæng, kan gøre det langt bedre en det vi har gjort til nu. Men det kræver modige politikkere og dito investorer- Visionære mennesker som dem der med deres gode ideer, hver dag sætter deres formue og gode ry på spil for at nettop deres ide vil ende som en kommerciel succes. Alle I udviklere, jer arbejder jeg for dagligt, både erhvervsmæssigt men også på frivillig basis som her. Vi skal stå sammen også selv om der er flere kompaterende parter, så bliver vi nødt til at tale samme sprog over for dem der skal bane vejen, med de rigtige beslutninger for bølgekraft branchen.

Vi diskuterer i foreningens bestyrelse forskellige muligheder for at få opbakning fra vores kære politikere. Er man ikke i bestyrelsen kan man alligevel komme med sin holdning ved at skrive til et af bestyrelsesmedlemmerne og naturligvis gerne samtidig melde sig ind. Vi behøver ikke nødvendigvis låse os fast til en strategi, men vi skal finde den bedste sammen at arbejde efter.

Tak for det forgangne år i bølgekraft sammenhæng, glædelig Jul og godt Nytår til jer alle. Må fremtiden bringe jer det i ønsker!

 

Med venlig hilsen

Christian Nereus Grant

 

Bølgekraftforeningens Generalforsamling 2016 Onsdag d. 23-11 kl. 1530-1630 via Skype

generalforsamling

Bølgekraftforeningen inviterer hermed til Generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Kan også findes her på hjemmesiden.

  1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

På valg i år:

Niels Arpe

Ønsker genvalg


Jan Olsen

Kan genvælges.


Frank Aavard

Ønsker ikke genvalg.


Alle betalende medlemmer kan stille op til bestyrelsen hvilket skal meddeles formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Har du noget du ønsker drøftet på Generalforsamlingen skal dette også meddeles formanden med samme frist.
Betalende medlemmer kan deltage via skype.
Find Octomar på Skype hvis ikke du allerede har den på din liste.
På bestyrelsens vegne.

Udskydelse af Generalforsamling til senere tidspunkt!”af flere grunde”

Da vi ikke kunde finde næstformanden grundet visuelt…..J

Spøg til side:

Grundet dårlige lydforhold valgte vi at aflyse Generalforsamlingen og udskyde den til senere. Der vil blive sendt information herom når vi har fundet et tidspunkt.

dsc_0915