Hvad bliver det til med bølgeenergi?

Læs den artiklen- klik på billed eller link!

2n80rv33ohwfc0ib_300_163

http://videnskab.dk/teknologi-innovation/hvad-bliver-det-til-med-boelgeenergi

Et nyt år står for!

Kære Bølgefolk og andre interesserede

Efter vores nyligt overstået årlige generalforsamling kan vi konstateres en medlemsfregang på + 4. Det må siges at være ret godt taget i betragtning den forholdsvis svære tid bølgekraft er i generelt. (I skrivende stund måske+5) Husk når du melder dig ind i foreningen at foretage en bankoverførsel og udfylde formularen på meld dig ind siden. Dit navn er vigtigt begge steder:-)

Vi fik valgt et nyt bestyrelsesmedlem i Øjvind Boltz. Og genvalgt blev Niels Arpe Hansen og Povl-Otto Nissen. Revisoren blev også genvalgt. Undertegnede blev også genvalgt som formand, og tak for det:-)

Et nyt medlem bliver filmet på Havnen i Hanstholm af Tv-midtvest. (Wavepiston)

Når jeg lige før skrev- svære tider- tænker jeg naturligvis på det politiske klima og de støtteordninger der er for udvikling og afprøvning af bølgekraftanlæg i danmark.

Måske er der med den nyligt indgået regeringskonstellation noget der kan tyde på at specielt Konservative vil lægge vægt på vedvarende energi. Vi vil holde dem op på deres borgerlige grønne profil og håbe på det bedste. (Det ser godt nok ikke ud til at der er handling bag de fine ord altså = finansiering)

Vi er meget interesseret i at modtage donationer sponsorater eller medlemmer der kan bidrage til det vi er sat i verden for, nemlig at støtte udviklerne i deres/jeres vej fra ide til kommercielle anlæg. Vi har naturligvis også en forpligtigelse for at udbrede kendskabet til selve sektoren, og som det er nu er det alle mands opgave at gøre det i overensstemmelse med de aftaler og retningslinjer som vi indgår med hinanden. Jeg nævnte det ved generalforsamlinge, og gør det igen. Det er i denne online verden, vigtigt at man linker til hinanden og det man tror på. Det har betydning for hvor ofte befolkningen møder os online.

Vi fik også planlagt at afholde et møde snarest i januar hvor vi vil diskutere hvordan vi kan gøre politikerne opmærksom på at vi eksisterer, og at en forhøjet netafregning kan være et vigtig instrument der kan bruges for at støtte op om det vi laver. Hvis vi som land vil noget med bølgeenergi skal vi meget hurtigt have nogle bedre vilkår at arbejde under, ellers risikerer vi at test og senere udvikling og produktion af anlæg, forsvinder til udlandet og vi mister viden og gode arbejdspladser, nøjagtig som dem vi har i vindmølleindustrien.

Er det for sent? Det håber jeg inderligt ikke, men ser vi eks. Posidon/Floating Powerplant så er de rykket direkte fra Lolland til Wales og Skotland. Og hvem ved om det er hele deres forretning der dermed er ude af landet som før antydet. Ja så måske er det allerede igang.

20161129_124814

Møde i partnerskab for bølgekraft Nov. 2016 AAU Aalborg

Mit brænden ønske er at vi i Dansk sammenhæng, kan gøre det langt bedre en det vi har gjort til nu. Men det kræver modige politikkere og dito investorer- Visionære mennesker som dem der med deres gode ideer, hver dag sætter deres formue og gode ry på spil for at nettop deres ide vil ende som en kommerciel succes. Alle I udviklere, jer arbejder jeg for dagligt, både erhvervsmæssigt men også på frivillig basis som her. Vi skal stå sammen også selv om der er flere kompaterende parter, så bliver vi nødt til at tale samme sprog over for dem der skal bane vejen, med de rigtige beslutninger for bølgekraft branchen.

Vi diskuterer i foreningens bestyrelse forskellige muligheder for at få opbakning fra vores kære politikere. Er man ikke i bestyrelsen kan man alligevel komme med sin holdning ved at skrive til et af bestyrelsesmedlemmerne og naturligvis gerne samtidig melde sig ind. Vi behøver ikke nødvendigvis låse os fast til en strategi, men vi skal finde den bedste sammen at arbejde efter.

Tak for det forgangne år i bølgekraft sammenhæng, glædelig Jul og godt Nytår til jer alle. Må fremtiden bringe jer det i ønsker!

 

Med venlig hilsen

Christian Nereus Grant

 

Bølgekraftforeningens Generalforsamling 2016 Onsdag d. 23-11 kl. 1530-1630 via Skype

generalforsamling

Bølgekraftforeningen inviterer hermed til Generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Kan også findes her på hjemmesiden.

  1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

På valg i år:

Niels Arpe

Ønsker genvalg


Jan Olsen

Kan genvælges.


Frank Aavard

Ønsker ikke genvalg.


Alle betalende medlemmer kan stille op til bestyrelsen hvilket skal meddeles formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Har du noget du ønsker drøftet på Generalforsamlingen skal dette også meddeles formanden med samme frist.
Betalende medlemmer kan deltage via skype.
Find Octomar på Skype hvis ikke du allerede har den på din liste.
På bestyrelsens vegne.

Udskydelse af Generalforsamling til senere tidspunkt!”af flere grunde”

Da vi ikke kunde finde næstformanden grundet visuelt…..J

Spøg til side:

Grundet dårlige lydforhold valgte vi at aflyse Generalforsamlingen og udskyde den til senere. Der vil blive sendt information herom når vi har fundet et tidspunkt.

dsc_0915

Så er vi på Danish Maritime Fair….

  • Masser af interesse for vores strand.

20161025_163250

20161025_164851

Ændret sted for DMF. Otto Bussesvej 5A,2450 København SV, Danmark – Lokomotivværkstedet

Danish Maritime Fair afholdes andet sted end først antaget. (Altså ikke Bella centret!)

Klik på billedet for vejledning:-)

vej

Det afholdes her:

Lokomotivværkstedet

Otto Bussesvej 5A,2450 København SV, Danmark

 

Husk du stadig kan nå at få billet. Alle stande er booket. Så der er fulde huse…

Ja og så er vi der. Bølgekraftforeningen

billet-banner

Gratis adgang til Danish Maritime Fair 2016 Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

billet-banner

Kom med Bølgekraftforeningen til Danish Maritime Fair 25-27 Okt. 2016 Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

 Bølgekraftforeningen

 bkflogo   

Danish Maritime Fair 2016

i Bella Centeret 25-27 oktober 2016

Kære alle medlemmer i BØLGEKRAFTFORENINGEN og også til jer med tilknytning
til os. Vi har fået stillet en stand på 18 kvm til rådighed – Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV den 25-27
oktober 2016 – uden beregning. Vi har også fået en præsentations mulighed på 45
minutter på Mini Seminar. Mini Seminariet har vi tænkt på, at dele til 3 deltagere af
10-12 min de sidste minutter (først) er til Bølgekraftforeningen.
Vi skal bruge nogle der står på messen. Jeg har tænkt at flere af jer kan få plads til
at udstille eget projekt men, at vi alle på skift betjener standen for fraværende –
frokost, møde, se udstillingen i centeret mm.
I skal inden en uge mandag den 12. september 2016 kl. 16:00 give besked. Alle der
deltager skal være medlem af Bølgekraftforeningen med det ”svimlende” beløb af kr.
200/år. (en billig udstillingsplads)
http://www.danishmaritimefair.dk
Der er mulighed for at bestille plads til at deltage i Gallamiddag og til at være
tilknyttet spiseafdelingen, der kan betales med fast pris for alle 3 dage. Alt forplejning
kan alligevel købes på stedet.
Henvendelse til
Næstformand: ERIK SKAARUP mobil 2162 2347
I kan få tilsendt forhold vedr. diverse ting på mail.

Download dokumentet her.

Wavepiston igen søsat ved Hanstholm

Wavepiston er i gang igen ved Hanstholm. Det er langt om længe lykkedes Wavepiston at få lagt deres anlæg ud igen ved Hanstholm. Der har været mange artikler om udlægningen så dem vil vi linke til nogen af herunder. Endelig send flere hvis i ser nogen der ikke er med. Læs mere her: Energy Supply […]

Crestwing – Godt på vej!

2lj0pvyq4tfn1lub_300_199

Klik på billedet for at se artiklen på Energy Supply´s hjemmeside.