Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på
energiområdet

 

Se mere via dette link.

”Fokus på områder med stort globalt potentiale. FUD-indsatsen bør fokusere på teknologiområder med stort potentiale for både vækst og realisering af energi- og klimapolitiske mål. Det vedrører p.t. vindenergi., solenergi, bioenergi, bølgeenergi, geotermi, energilagring og -konvertering, smart energy, fjernvarme, energieffektivitet og teknologier til optag og lagring/udnyttelse af CO2. Listen bør tages op til løbende revision.”

I rapporten beskrives bølgeenergi området med flg.:

”Bølgeenergi er en ung branche, der p.t. rummer en række teknologier og virksomheder, der befinder sig omkring TRL 5-7. Der er enighed om, at teknologien rummer et væsentligt potentiale. Men den etablerede industri og aktører på forsyningsområdet afventer dokumentation for, hvilke teknologier der virker, og om prisen på produktion af bølgeenergi kan bringes ned på et konkurrencedygtigt niveau. Både forskere og virksomheder på området giver udtryk for, at bølgeenergi ikke prioriteres lige så højt som tidligere, hvor fx ForskEL og Forsk-VE (de to programmer er i dag udfaset) ifølge informanterne prioriterede teknologiområdet i de to programmers bevillinger. Der er således inden for bølgeenergi især behov for en stillingtagen til, hvorvidt området fremadrettet skal være et satsningsområde i FUD-indsatsen. Området er erhvervsmæssigt domineret af en god håndfuld mindre iværksættervirksomheder. Hvis bølgeenergi skal udvikle sig til en dansk styrkeposition, er der især et behov for at bringe teknologierne videre fra TRL 6-7, hvor de skal demonstreres til havs. Dette er dyrt og omkostningsfuldt. Og de udgiftsdrivende poster er i langt højere grad udstyr end mandetimer, hvorfor fx egenfinansieringskrav under InnoBooster opleves som en udfordring af nogle virksomheder. Det er en væsentlig udfordring at få etableret testfaciliteter på havet. Både forskning (muligheder for at dokumentere teoretiske modeller empirisk) og teknologiudvikling kræver muligheder for at afprøve modeller og teknologier på havet i større skala. Denne infrastruktur findes ikke i Danmark, og derfor er det et vigtigt i overvejelserne om områdets fremtidige prioritering at kigge på, 1) hvorvidt der kan tilvejebringes midler til at etablere en sådan infrastruktur i Danmark, 2) hvilke typer af anlæg der er vigtige at have i Danmark, og hvor det er lige så relevant at gennemføre FUD-indsatsen på anlæg i andre lande.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s